Miasto Piła z nową energią!

Zakup wodnego toru przeszkód – OTW Płotki

W ramach realizacji projektu “Miasto Piła z nową energią!” został zakupiony  i zamontowany wodny tor przeszkód na jeziorze Płotki. Modułowy  tor z nadmuchiwanych elementów zakotwiono na przybrzeżnej wodzie. Projekt  “Miasto Piła z nową energią!” w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa.

Zakup  wyposażenia – OTW Płotki

W ramach realizacji projektu “Miasto Piła z nową energią!” został zakupiony sprzęt i wyposażenie na potrzeby organizacji imprez na terenie Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego Płotki. Zadanie obejmuje zakup zestawu nagłośnieniowego do realizacji działań aktywizacyjno-integracyjnych, zakup  3 namiotów oraz 20 kompletów ławostołów. Projekt  “Miasto Piła z nową energią!” w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa.