Wspólnie działamy na rzecz Europy
zielonej, konkurencyjnej
i sprzyjającej integracji społecznej

O FUNDUSZACH

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej, Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

PIORYTETY

Innowacje

badania naukowe, edukacja,
konkurencyjność i godna praca;

Integracja

zatrudnienie młodzieży
i ograniczenie ubóstwa

Środowisko

energia, zmiany klimatu
i gospodarka niskoemisyjna

Sprawiedliwość

sprawy
wewnętrzne

Kultura

społeczeństwo obywatelskie,
dobre zarządzanie i podstawowe prawa

AKTUALNOŚCI

Miasto Piła z nową energią!

Zakup sprzętu do nurkowania – OTW Płotki Zakup 10 kompletów specjalistycznego sprzętu do nurkowania na potrzeby rehabilitacji społecznej poprzez sport. Zadanie obejmuje zakup: Skafandr suchy

Czytaj więcej »