„Miasto Piła z nową energią!” program rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami poprzez nurkowanie

Fundacja Krok po kroku HSA podpisała i realizuje kolejny projekt umowę na przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych wraz z ich przygotowaniem do nurkowania. Celem projektu jest rehabilitacja społeczna poprzez sport ekstremalny (nurkowanie) osób z niepełnosprawnościami (osoby z autyzmem, osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi, osoby z chorobami postępującymi). Zajęcia są prowadzone zgodnie z wymogami zasad bezpiecznego nurkowania wg. standardów HSA. Doświadczenie trenerów Krok po kroku HSA, potwierdzone przeprowadzonymi badaniami pokazuje, że rehabilitacja przez nurkowanie przynosi szerokie rezultaty terapeutyczne, z rehabilitacją społeczną włącznie.

W ramach realizacji przedmiotu umowy zrealizujemy program rehabilitacji poprzez nurkowanie dla 40 uczestników, obejmujący organizację 24 warsztatów (po 40 godzin). Program warsztatów będzie obejmował: program DSD tj. Discover Scuba Diving – odkryj nurkowanie / wycieczka podwodna, a dla części uczestników (minimum 20 osób) dodatkowo program szkolenia nurkowego zgodnego ze standardami HSA. Zajęcia obejmą przeprowadzenie:

  • 360 godzin szkoleniowych teoretycznych, w tym spotkania kwalifikacyjne/z lekarzem oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, w tym przy pomocy defibrylatora (wymagane przeszkolenie wszystkich uczestników biorących udział w nurkowaniu na wodach otwartych) – zajęcia prowadzone indywidualnie oraz w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego – średnio 5 uczestników),
  • 600 godzin zajęć szkolenia praktycznego (w tym 400 godzin zajęć basenowych i basenopodobnych oraz 200 godzin na wodach otwartych, w tym minimum 80 godzin zajęć w warunkach wód zimnych),
  • zapewnienie materiałów audiowizualnych dot. szkolenia nurkowego (w języku polskim, dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami).
  • przeprowadzenie egzaminów po szkoleniu oraz zapewnienie – w zależności od efektów szkolenia – certyfikatów nurkowych (certyfikacja zgodnie ze standardami międzynarodowej organizacji HSA – wielopoziomowa A/B/C/C z zastrzeżeniami, lub wydanie Dyplomu).

Zajęcia odbywają się na obiektach w Pile lub w promieniu 20 km od Piły, w tym na naszej Bazie Rehabilitacji Nurkowej na jeziorze PłotkiPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024 jest częścią projektu „Miasto Piła z nową energią!”, realizowanego przez Gminę Piła w ramach Programu Rozwój Lokalny pod hasłem „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”. Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa na mocy umowy o dofinansowanie nr 8/2021/RL z dnia 10 grudnia 2021 r.